Povratak

Rang lista novih stipendista – UČENICI

Općinski načelnik razmotrio je prijedlog liste novih općinskih stipendista (učenika) za školsku godinu 2017./2018., te donio slijedeći

ZAKLJUČAK STIPENDIJE