Povratak

Rang lista stipendista – UČENICI NASTAVLJAČI

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-
Orsera”, broj 02/13, 3/17 i 2/18), ranije sklopljenih ugovora o pravima i obvezama između
stipenditora i stipendista i dostavljene dokumentacije sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija
za dodjelu stipendija u školskoj godini 2019./2020. , Općinski načelnik donosi:

Zaključak