Kontakt

OPĆINA VRSAR – ORSERA
Trg Degrassi 1
HR 52450 Vrsar
Tel: ++385 52 441 339
Fax: ++385 52 441 842
E-mail adresa za primitak upita i drugih podnesaka:  opcina-vrsar@vrsar.hr

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK od 7,00 do 15,00 sati, UTORAK od 8 do 16 sati.

Rad sa strankama:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK od 7,30 do 10,30 sati, UTORAK od 11,00 do 16,00 sati.

Ostali podaci

MB: 2562251
OIB: 03592077573
ŽR: 2402006-1851600003
SWIFT: ESBCHR22
IBAN: HR5124020061851600003