Općinski načelnik

Ivan Gerometta

Telefon: (052) 441 339
Faks: (052) 441 842
e-mail: opcina-vrsar@vrsar.hr